Nordnorsk Byggekontroll AS bistår profesjonelle byggherrer i hele Nord-Norge med tjenester innen  prosjektadministrasjon

Prosjektledelse

NNBK AS har siden starten i 1968 vært ledende innen prosjektledelse og prosjektutvikling i Nord-Norge. NNBK har lang erfaring med å lede byggeprosjekter fra ide til ferdig bygg. Våre kompetente prosjektledere kan bistå i alle prosjektets faser og er byggherrens viktigste verktøy for å oppnå ønsket resultat. Vi jobber tett med våre oppdragsgivere slik at deres behov dekkes og at prosjektene realiseres innenfor pris, kvalitet  og tid.

Byggeledelse

Nordnorsk Byggekontroll AS har erfarne byggeledere som bistår offentlige og private byggherrer med ledelse og kontroll av bygge- og anleggsprosjekter. Byggeleder kontrollerer og leder byggearbeidene og påser at byggverket får dem kvalitet som er beskrevet og at avtalt fremdrift følges.  Arbeidet omfatter og vanligvis økonomisk kontroll av de ulike entreprisene og generelt ivareta byggherrens interesser på byggeplassen. 

SHA-koordinering iht byggherreforskriften

Byggherreforskriften pålegger byggherrer å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) blir ivaretatt på bygge- og anleggsplasser.  Byggherren må sørge for at SHA tas hensyn til i prosjekteringsfasen og at dette følges opp under utførelse av byggeprosjektet. Nordnorsk Byggekontroll AS har lang erfaring med dette og kan bistå byggherrer med å ivareta hele eller deler av dette ansvaret. Vi kan sørge for utarbeidelse av SHA-plan, bekle roller som byggherrens representant, SHA-koordinator for både prosjektering og utførelse. Vi har også lang erfaring med og kjennskap til ulike systemer for mannskapsregistrering og seriøsitetskontroll.  

Landmåling/droneflyvning

Bygge- og anleggsprosjekter krever tett oppfølging av SHA, kvalitet, fremdrift og økonomi. NNBK bruker vår landmåle- og dronekompetanse aktivt i våre prosjekter. Vi kan derfor tilby våre kunder tilleggstjenester som utstikking av eiendomsgrenser og byggekoordinater og dronekartlegging til inspeksjon, dokumentasjon, presentasjon, terrengmodellering, volumberegning og massekontroll.  

Byggteknisk bistand i byggeprosjekter

Våre prosjekt- og byggeledere bistår våre kunder med råd og anbefalinger underveis i prosessen fram mot ferdig bygg med med hensyn til tekniske løsninger, administrasjon og økonomi. Vår kompetanse innen bygningsfysikk/ -teknikk og bygningsadministrasjon vil være en fornuftig investering i det lange løp. Vi tilbyr rådgivning på timebasis, men også oppfølging gjennom byggetiden, for både engangs- og flergangsbyggherrer.

Nordnorsk Byggkontroll AS

Vi har kontorer i både Tromsø og Harstad, og kan tilby våre tjenester i hele Nord-Norge

Om oss (mal)

Nordnorsk Byggekontroll AS ble etablert i 1968, og har siden den gang vært en ledende rådgiver innen prosjektledelse, byggeledelse og ivaretakelse av kravene i byggherreforskriften. Firmaet har også lange tradisjoner innen landmåling. De senere år har vi også opparbeidet oss solid kompetanse innen dronekartlegging. Vi har erfarne medarbeidere som kan bistå små og store byggherrer med å realisere deres byggeprosjekter fra ide til ferdig bygg. 

Vi har godt innarbeidede rutiner og et solid fotfeste i bransjen. Dette sammen med kontinuerlig utvikling, gjør oss til en solid samarbeidspartner.

Her har du noen av våre prosjekter

Trykk på "les mer"  for mer informasjon om prosjektene

Tromsø Ishall

Les mer ...

Jekta storsenter

Les mer ...

Sommerlyst skole

Les mer ...

UiT Teknologibygget

Les mer ...

Breivika videregående skole

Les mer ...

Coop Extra Kroken

Les mer ...

Framsenteret

Les mer ...

Tromsø Rådhus

Les mer ...

Otium bo- og velferdssenter

Les mer ...

Helsehuset

Les mer ...

Fjellheisen

Les mer ...

Tinghus i Tromsø

Les mer ...

Sandnessund krematorium

Les mer ...

Havneterminalen

Les mer ...

Kontakt oss

77 60 05 30
Sildreveien 4, 9016 TROMSØ
Orgnr 919 635 991

Vi søker alltid etter erfarne ingeniører

Nordnorsk Byggekontroll A/S er et uavhengig rådgiverfirma med hovedaktivitet innenfor prosjektadministrasjon. Våre forretningsområder er prosjektledelse, byggeledelse og prosjektutvikling.

Vi er alltid på utkikk etter erfarne ingeniører, send oss gjerne en åpen søknad

Les mer ...